O ustanovi

Sigurna kuća za žene i decu žrtve porodičnog nasilja u Nišu je jedna od najmlađih ustanova socijalne zaštite u gradu Nišu. Osnovana je 2011. godine od strane Skupštine Grada Niša i u njoj je do sada utočište pronašlo više od 950 korisnika, odnosno majki sa decom. Ustanova je regionalnog karaktera i u njoj se smeštaju žrtve sa teritorije jugoistoka Srbije. Radno vreme ustanove je 24 časa. Smeštaj korisnica u Sigurnu kuću vrši se na osnovu uputa mesno nadležnog Centra za socijalni rad.


(018) 521-210

SOS telefon dostupan radnim danima od 07:30 do 15:00h

Sigurna kuća na društvenim mrežama:


Najava događaja

1 / 1

Press strana


21. maja 2021.

Reportažasa NTV-a Žena – dah života

21. maja 2021.

Razgovor sa povodom – Sigurna kuća

21. maja 2021.

Kafe promaja 19. 05. 2021. SONJA SĆEKIĆ, direktorka Sigurne kuće

Kontakt


(018) 521-210


SOS telefon dostupan radnim danima od 07:30 do 15:00h


Kontaktirajte nas

Pišite nam(018) 521-210

Sigurna kuća za žene i decu žrtve porodičnog nasilja Niš,
ustanova socijalne zaštite
https://sigurnakucanis.rs/